บาคาร่าเว็บตรง การตลาดทำให้บทบาททางการทูตของ HE . อ่อนแอลง

บาคาร่าเว็บตรง การตลาดทำให้บทบาททางการทูตของ HE . อ่อนแอลง

บาคาร่าเว็บตรง ในทะเบียนดั้งเดิม แนวคิดเรื่องการทูตส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา มีหลักฐานชัดเจนมากขึ้นว่าความสัมพันธ์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถสร้างขึ้นข้ามพรมแดนของประเทศนั้นมีความสำคัญเท่าเทียมกันในการดำเนินการทางการทูตในบริบทของโลกาภิวัตน์ เมื่อผู้คนทั่วโลกต่างเคลื่อนที่กันมากขึ้น พวกเขาก็สามารถพัฒนาและรักษาความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดข้ามชาติได้ ด้วยการเชื่อมโยงเหล่านี้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชิงบวกสามารถก้าวหน้าได้

โดยผู้มีบทบาทและกิจกรรมที่หลากหลาย และไม่เพียงแต่โดยตัวแทนของรัฐบาลเท่านั้น

ไม่น่าแปลกใจที่ประเทศต่างๆ ได้เริ่มพิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลจะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่นและส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติได้อย่างไร แนวคิดเรื่องการทูตสาธารณะมีความเป็นไปได้นี้

ในหลายสถาบันที่สามารถใช้การทูตสาธารณะได้ การศึกษาระดับอุดมศึกษามีศักยภาพที่จะมีบทบาทสำคัญ เป็นเว็บไซต์ที่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการสามารถส่งเสริมการเจรจาระหว่างวัฒนธรรมเกี่ยวกับแนวคิดที่ซับซ้อนและความสนใจที่ต่างกัน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพผ่านการใช้สิ่งที่เรียกว่า ‘พลังอ่อน’

ซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการที่ไม่บีบบังคับซึ่งจะโน้มน้าวความคิดและทัศนคติของผู้อื่น จุดประสงค์คือเพื่อนำพาผู้คน – และผ่านพวกเขาชุมชนและประเทศ – ไปสู่ชุดค่านิยมทางวัฒนธรรมและอุดมการณ์ทางการเมืองที่ต้องการ

แนวคิดที่ว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถเป็นสื่อกลางในการทูตสาธารณะได้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ทั้งหมด มหาวิทยาลัยและศูนย์การเรียนรู้ดึงดูดนักวิชาการและนักศึกษาจากทั่วโลกให้ค้นหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา นักวิชาการชาวยุโรปได้เดินทางไกลและกว้างขวาง เพื่อนำความเข้าใจในวัฒนธรรมอื่นๆ และวิธีการทำงานของโลกกลับมาด้วย นักวิชาการชาวพุทธและอิสลามได้นำความรู้ของตนไปยังส่วนต่างๆ ของโลก โดยปรับเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาให้สอดคล้องกับสภาพและประเพณีท้องถิ่น

แนวคิดเรื่องการสื่อสารและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมจึงเป็นเป้าหมายของสถาบัน

การเรียนรู้ขั้นสูงมาโดยตลอด

อำนาจอ่อนสมัยใหม่

ในทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ทัศนะของการทูตสาธารณะนี้ได้รับการจัดตั้งเป็นสถาบัน กลายเป็นเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล ประสานงานผ่านโครงการต่างๆ และจัดการโดยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติโดยเฉพาะ

ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาได้ส่งเสริมผลประโยชน์ของตนมาเป็นเวลานานผ่านโครงการฟุลไบรท์ โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้คนและประชาชาติ แม้ว่าโครงการนี้จะแทบไม่ปิดบังผลประโยชน์ที่เป็นเจ้าโลกของอเมริกาในความพยายามพัฒนาคนสู่คน ความสัมพันธ์.

ในทำนองเดียวกัน British Council อธิบายตัวเองว่าเป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อโอกาสทางการศึกษาและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม แต่ไม่ค่อยปิดบังมุมมองของตนว่าผ่านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ พวกเขาต้องการใช้อำนาจที่นุ่มนวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่อังกฤษเคยตั้งอาณานิคม

บริการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของเยอรมัน DAAD มีบทบาทคล้ายคลึงกันแต่มีเป้าหมายน้อยกว่า ประเทศในยุโรปอื่นๆ เช่น สวีเดนและเนเธอร์แลนด์ ได้ปฏิบัติตามตัวอย่างอังกฤษและเยอรมัน และได้จัดตั้งหน่วยงานของตนเองขึ้นเพื่อส่งเสริมการทูตสาธารณะผ่านการศึกษา บาคาร่าเว็บตรง